De onmacht van de overheid om de chaos in Ter Apel op te lossen is beschamend | column

Jan-Kees Emmer

Het went nooit: De beelden van de honderden asielzoekers die gedwongen zijn om in de openlucht de nacht door te brengen bij het aanmeldingscentrum in Ter Apel. Het is een welvarend land als Nederland onwaardig en we slaan een pleefiguur in binnen- en buitenland.

Begrijp me goed. Mensen die, omdat ze worden vervolgd vanwege hun geloof, religie, politieke voorkeur of seksuele oriëntatie een veilig heenkomen zoeken, verdienen in een open land als het onze een veilige haven.

We mogen nooit vergeten dat ons land een deel van haar welvaart te danken heeft aan een migratiegolf van duizenden Hugenoten uit Frankrijk aan het einde van de zestiende eeuw. Historici zijn het erover eens dat het deze vluchtelingen waren die met hun handelsgeest en innovatieve denken mede de basis legden voor de Gouden Eeuw.

Daarom, wie vlucht met geldige redenen is, en zal, hier altijd welkom zijn.

Maar dat is niet wat in Ter Apel speelt. De problemen daar worden veroorzaakt doordat het centrum wordt overlopen door zogenaamde ’veiligelanders’, bureaucratentaal voor ’gelukzoekers’. Oftewel personen waarvan al bij voorbaat duidelijk is dat ze nooit gezien zullen worden als vluchteling en dus nimmer uitzicht hebben op een definitief verblijf.

Nu gaan deze mensen de procedure in alsof ze wél kans maken. Gevolg: het systeem is verstopt en vluchtelingen die wel met goede redenen een veilig heenkomen zoeken, zijn daarvan de dupe.

De onmacht van de overheid om dit probleem op te lossen is beschamend. Al maandenlang verstopt verantwoordelijk staatssecretaris Erik van der Burg (Asiel en Migratie) zich achter procedures en internationale verdragen. Hij begraaft zich in een juridische werkelijkheid die hem het alibi verschaft om niets doen, behalve om naar meer opvangruimte te zoeken.

Het is inmiddels zover dat hij nu in Albergen in het geniep een hotel heeft laten aankopen om daarna zonder enig overleg aan te kondigen dat er een asielzoekerscentrum in wordt gevestigd. Dit tot ontzetting van de inwoners, want voor het eerst in de geschiedenis worden zij buitenspel gezet. Iets wat het draagvlak niet vergroot, en uiteindelijk een doodlopende weg is.

Beter kan de VVD’er zijn vizier richten op het vinden van een oplossing waarbij zij die geen kans maken op asiel, dat gelijk te horen krijgen, zodat er rechtsomkeert gemaakt kan worden.

Overigens is het onbegrijpelijk dat Van der Burg zo’n moeite heeft om extra opvangruimte te vinden. De man was voor hij tot het kabinet toetrad om deze ondankbare klus te klaren, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Floriade in Almere.

Hij moet dus weten dat de tuinbouwtentoonstelling een grandioze flop is. Wie vanuit Amsterdam de A6 richting Groningen neemt, ziet nadat eerst het expositieterrein is gepasseerd, rechts van de weg een uitgestrekt en prachtig geplaveid parkeerterrein waar onkruid welig tiert omdat er geen mens te bekennen is.

Genoeg ruimte dus om met een beetje goede wil voorzieningen te treffen om tijdelijk duizenden asielzoekers van onderdak te voorzien.

En als de staatssecretaris een beetje in de buidel tast, zal de gemeente Almere er zeker oren naar hebben. Immers, zij staan door wat in de volksmond de ’Floppiade’ is gaan heten voor bijna 70 miljoen in het krijt.

Wie weet dat Nederland dan weer eens op een positieve manier de wereldpers haalt. Namelijk met het eerste asielzoekerscentrum waar je je per kabelbaan moet aanmelden.

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.