4 vragen over de energietoeslag in Haarlem

Haarlemmers maken zich zorgen om de energiekosten.© Foto ANP/ Lex van Lieshout Fotografie

Mireille Sneekes
Haarlem

Binnen de gemeente zijn er 10.650 huishoudens met een inkomen tot 120 procent. Tot nu toe is het financiële steuntje in de rug aan 6.150 huishoudens uitbetaald en liggen er 1000 aanvragen te wachten op afhandeling. Niet al die minima-huishoudens komen namelijk in aanmerking. Hoe zit dat? Vier vragen over de toeslag.

Wat is de energietoeslag?

Dit jaar zijn de energiekosten extra hoog. Om de stijgende kosten te compenseren, besloot de overheid de minima een tegemoetkoming te geven. Wie tot 120 procent van het minimum inkomen verdient, had eerst recht op een toeslag van 800 euro. Later is dit verhoogd met 500 euro. In totaal kunnen de huishouden met de laagste inkomens dus 1300 euro toeslag ontvangen.

Hoeveel van die huishoudens ontvingen de toeslag tot nu toe?

5.600 huishoudens hebben de toeslag zonder aanvraag gekregen. 550 Haarlemmers die de toeslag zelf aanvroegen, kregen ’m ook. Dat maakt dat nu ruim 6000 huishoudens het bedrag hebben ontvangen. 114 vragen zijn uitgewezen en 1000 zijn in behandeling. Maar dit gaat alleen om het uitbetalen van het eerste bedrag, 800 euro. Geen enkel huishouden heeft nog het tweede bedrag, de 500 euro, ontvangen. De gemeente verwacht dat ze dat geld in de loop van oktober over kan maken. Dat zal automatisch gaan. Er is geen nieuwe procedure voor nodig.

Een gemeentewoordvoerder benadrukt dat de aantallen momentopnamen zijn: dagelijks worden aanvragen ingediend en afgehandeld. De procedure mag in principe tot acht weken duren, de wettelijke termijn. Echter, veel mensen doen volgens de gemeente nu de aanvraag waardoor het haar niet lukt binnen acht weken alles af te handelen. De gemeente zet daarom meer personeel in. Als de aanvraag positief is beoordeeld wordt de toeslag meteen overgemaakt.

Wie komen er wel en wie niet in aanmerking?

In Haarlem zijn 10.650 huishoudens met een minima-inkomen, maar dat betekent niet dat zij allemaal automatisch recht hebben op de toeslag. Zonder dat zij hiervoor een aanvraag hebben hoeven indienen, besloot de gemeente de financiële ondersteuning eerst aan Haarlemmers met een HaarlemPas uit te keren, als zij ook hoofdbewoner zijn van de woning waarin ze wonen. Deze groep kreeg de 800 euro uitbetaald in april. ’Andere’ Haarlemmers konden vanaf begin mei een aanvraag indienen. De gemeente start halverwege deze maand een communicatiecampagne om alle huishoudens te informeren over de toeslag. De aanvraag kan, na een verlenging, ingediend worden tot 30 juni 2023.

Hoe zit het met hoofdbewoner zijn?

De hoofdbewoner is degene van wie de naam op het koop- of huurcontract staat. Wie in een gedeelde woning woont, komt veel minder snel in aanmerking voor de energietoeslag. Om die te ontvangen, moet zijn of haar naam namelijk ook op het energiecontract staan. Als een verhuurder de energierekening betaalt, maar de kosten wel doorrekent aan zijn huurders, kunnen zij alsnog niet de toeslag ontvangen. De huurders kunnen wel een beroep doen op een budgetcoach. Ook de verhuurder komt niet in aanmerking voor de toeslag, omdat hij in de meeste gevallen niet op het adres woont, dus geen hoofdbewoner is.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.