Deel zorgmedewerkers extra beschermd tegen inkomensverlies

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Werknemers van verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg zijn voortaan extra verzekerd tegen een terugval in hun inkomen als ze arbeidsongeschikt raken. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben daar afspraken over gemaakt, samen met verzekeringsmaatschappij Loyalis. De overeenkomst gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020.

Hierdoor zijn medewerkers die door langdurige coronaklachten zijn uitgevallen alsnog verzekerd tegen een terugval in hun inkomen van meer dan 30 procent. Volgens zorgbrancheorganisatie ActiZ is de sectorbrede regeling uniek. Naast ActiZ hebben werkgeversorganisatie Zorgthuisnl en de vakbonden FNV Zorg&Welzijn, CNV Zorg &Welzijn, NU’91 en FBZ de overeenkomst ondertekend.

FNV Zorg&Welzijn noemt het "de eerste collectieve financiële regeling voor longcovidslachtoffers in de zorg". De bond benadrukt dat de afspraken losstaan van de tegemoetkoming die de overheid volgens de zorgbonden zou moeten toekennen aan zorgmedewerkers die ziek zijn geworden tijdens de coronapandemie en daar langdurige klachten aan overhielden. Daarover bereiden de bonden een rechtszaak voor. Volgens FNV is de overheid "nalatig geweest". Hygiëne- en arbowetgeving leken tijdens de pandemie "niet leidend te zijn", stelt de bond.

Dekking

De nieuwe verzekering dekt het verlies van inkomen voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt tot minimaal 70 procent van het salaris dat ze eerst kregen. Ze krijgen dat dan tot hun pensioen. Op zich betaalt het UWV in de eerste twee jaar doorgaans ook 70 procent van het loon uit aan mensen die door ziekte hun baan hebben verloren, maar daarna kan dat percentage veel lager uitvallen. Dat is onder meer afhankelijk van de mate waarin iemand arbeidsongeschikt is geraakt. Het gat dat kan ontstaan wordt door de nieuwe verzekering gedekt.

"Waar de politiek nog niet verder is gekomen dan applaus, tonen de werkgevers met dit akkoord wel een gevoel van erkenning en empathie voor de frontstrijders", vindt FNV-onderhandelaar Bert de Haas.

Tegelijkertijd zijn nieuwe afspraken gemaakt over een uitkering in het derde jaar van werkloosheid. Daar had de branche al afspraken over, maar die zouden 1 oktober aflopen. Nu is afgesproken ze te verlengen en ook in deze overeenkomst onder te brengen.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.