NVM nog steeds bezorgd over groeiende woningnood

ANP Producties | Bron: ANP
Utrecht

Makelaarsvereniging NVM zegt met "genoegen te constateren dat de politiek de wooncrisis op Prinsjesdag 2022 nog steeds als prioriteit ziet". Maar de NVM blijft zich grote zorgen maken over de verder vastlopende woningmarkt en de steeds groter wordende woningnood.

Volgens de makelaarsvereniging hapert de nieuwbouw van 900.000 woningen en stokt de doorstroming op de markt, ondanks alle ambities van het kabinet. "Voor starters is het bijna onmogelijk een woning te bemachtigen, gezinnen kunnen niet doorstromen en voor senioren zijn er lokaal geen juiste woningen beschikbaar. De markt zit stevig in het slot en komt alleen in beweging met een praktische, realistische en gezamenlijke aanpak. Daar moeten overheid, belangenorganisaties en bedrijfsleven elkaar echt in gaan vinden. Want 2023 moet het jaar van de waarheid worden."

"De ambities van onze woonminister zijn groot. Nieuwe plannen worden in hoog tempo gepubliceerd met op het eerste oog sympathieke vormen van regulering om de schaarste te herverdelen, vooral betaalbaar te bouwen en bepaalde groepen meer kans op een woning te geven. De huidige marktdynamiek kenmerkt zich door een snel stijgende hypotheekrente en oplopende bouw- en energiekosten. De regulering van de minister komt nu bovenop deze prijs- en risicoverhogende factoren. Beleggers en ontwikkelaars stellen zich hierdoor terughoudend op bij de realisatie van projecten waardoor de doorstroming stokt", aldus waarnemend NVM-voorzitter Lana Gerssen.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.