VNG: er moet structureel meer geld naar het gemeentefonds

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil met het kabinet afspraken maken over structureel meer geld voor gemeenten voor de periode na 2026. Dat zegt voorzitter Jan van Zanen na het bekend worden van de kabinetsplannen voor het komende jaar.

"Gemeenten sprongen het Rijk het afgelopen jaar steeds weer bij om ervoor te zorgen dat problemen werden aangepakt," aldus de voorzitter en tevens burgemeester van Den Haag. "De bijdragen die ze leveren aan het opvangen en oplossen van de gevolgen van de huidige crises is enorm. Om dit vol te kunnen houden, is een afspraak over structurele financiën voor gemeenten noodzakelijk. Pas dan kunnen we weer investeren in zaken die een langere adem vergen en kunnen we samen met het Rijk verder werken aan oplossingen voor de grote opgaven waar we in dit land voor staan."

De voorzitter doet een oproep aan het kabinet om in deze begroting "een stap te zetten richting een oplossing voor het financiële ravijn" in 2026 door 1 miljard euro aan het gemeentefonds toe te voegen. "Daar moet echt een oplossing voor komen," bepleit Van Zanen.

Er gaan ook dingen goed, tot tevredenheid van de VNG-voorzitter. "De financiële positie van gemeenten tot 2025 is solide. Daarnaast heeft de VNG het kabinet de afgelopen tijd kunnen bewegen gemeenten op een aantal punten tegemoet te komen en zaken recht te zetten. Zo is de extra bezuiniging van 500 miljoen euro voor de jeugdzorg weer van tafel.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.