Zakelijke auto's mogelijk al in 2024 verplicht emissievrij

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Zakelijke auto's moeten mogelijk al in 2024 of 2025 verplicht emissievrij zijn. Het is een van de klimaatmaatregelen die het kabinet overweegt ter compensatie van het eerdere besluit om een verplichte productiebeperking voor kolencentrales te schrappen in verband met de onrust op de energiemarkt.

Het kabinet besloot kolencentrales toch toe te staan op volle toeren te draaien, omdat daarmee gas kan worden vrijgespeeld dat dan niet nodig is voor de elektriciteitsproductie. Klimaat- en energieminister Rob Jetten beloofde toen al met maatregelen te komen om de extra uitstoot die dit veroorzaakt, naar schatting 4 tot 4,5 megaton CO2 per jaar, te compenseren.

De verplichte verduurzaming van zakelijke auto's is een van de opties die worden bekeken. Jetten denkt ook aan het naar voren halen van het moment waarop de elektriciteitsproductie volledig CO2-vrij moet zijn. In de huidige planning moet dat in 2050 het geval zijn, mogelijk wordt dat tien jaar eerder.

Industrie

Daarnaast wordt gekeken naar snellere verduurzaming van de industrie en glastuinbouw, door middel van verplichte elektrificatie in combinatie met subsidie. Ook het verplicht gebruik van duurzamere bouwmaterialen en kunststoffen behoort tot de opties.

De mogelijke maatregelen worden de komende maanden verder uitgewerkt. Een definitief besluit valt in het voorjaar van 2023. Het kabinet wil tegen die tijd ook aanvullende ingrepen in beeld hebben die moeten helpen het klimaatdoel voor 2030 - een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent ten opzichte van 1990 - meer binnen bereik te brengen.

Een voorlopige doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving laat zien dat de tot dusver uitgewerkte maatregelen onvoldoende zijn om dat doel te halen. Ook de Raad van State is in een advies kritisch en spoort het kabinet aan de uitgesproken ambities sneller om te zetten in concreet beleid.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.