Waterschappen: zet belang van water en bodem vanaf nu voorop

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Het kabinet moet bij beslissingen over de toekomst van Nederland het belang van water en bodem vanaf nu vooropstellen bij de aanpak van problemen en uitdagingen. Dat betoogt Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen (UvW), naar aanleiding van de kabinetsplannen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt.

De grote maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat, zoals die rond klimaat, natuur en woningbouw, zorgen volgens de UvW voor druk op water en bodem. "Dat heeft grote gevolgen voor woningbouw, de stikstofaanpak, de plannen voor het landelijk gebied en de waterkwaliteit", aldus Van der Sande.

Hij noemt als voorbeeld de kabinetsplannen om 820.000 nieuwe woningen te bouwen die gepland staan in gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen en een slappe bodem kunnen hebben. Het is volgens Van der Sande dan ook belangrijk om bouwblunders te voorkomen en toekomstbestendige keuzes te maken in de locatie, de inrichting van woningbouwgebieden en in de bouw van woningen zelf. "Water en bodem moeten daarbij sturende factoren zijn. Bouw elk nieuw huis vanaf nu klimaatbestendig. Anders leggen we de rekening van dom gebouwde huizen bij volgende generaties."

Nederland loopt volgens de UvW ook op het gebied van waterkwaliteit tegen grenzen aan. Dat komt door vervuiling, intensief grondgebruik en klimaatverandering. Waterschappen pleiten voor maatregelen om te voorkomen dat gevaarlijke stoffen in het water terechtkomen. Natuurherstel en een vitaal platteland moeten daarbij hand in hand gaan. "Waterschappen werken hard aan het verbeteren van de waterkwaliteit en verwachten dat alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen."

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.