Steeds minder sociale huurwoningen: kijk hier hoeveel er zijn in jouw gemeente

ANP
DEN HAAG

Het aandeel sociale huurwoningen is vorig jaar gedaald tot minder dan 34 procent van het totale aantal woningen in Nederland. In 2012 was dit nog ruim 37 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aandeel geliberaliseerde huurwoningen verdubbelde in dezelfde periode tot bijna 8 procent. Bij sociale huurwoningen, ook wel gereguleerde huur genoemd, mag de huur nooit hoger zijn dan een bepaald bedrag. Geliberaliseerde huurwoningen zijn woningen in de vrije sector, waarbij de verhuurder de huurprijs bepaalt.

Volgens het CBS zijn er vooral bij private verhuurders relatief minder gereguleerde huurwoningen beschikbaar. Bij deze verhuurders is het aantal huurwoningen in de vrije sector de afgelopen jaren fors gestegen.

Zo bestond vorig jaar de helft van hun portefeuille uit geliberaliseerde huurwoningen. In 2012 was dit nog maar een kwart. "Dit kan het gevolg zijn van het bouwen van nieuwe woningen, maar ook van voormalige koopwoningen of gereguleerde huurwoningen die nu in de vrije sector worden verhuurd", aldus het statistiekbureau.

De ontwikkelingen in de grootste gemeenten verschillen van de landelijke ontwikkeling. Zo is in Amsterdam het aandeel huurwoningen in de vrije sector meer dan verdubbeld, van 9 procent in 2012 tot 22 procent in 2021. Vooral het aandeel huurwoningen vanaf 1000 euro groeide flink. Ook in Den Haag en Utrecht steeg het aandeel van de vrije sector. Het aandeel koopwoningen daalde juist.

De daling maakt het voor mensen steeds lastiger om een betaalbare woning te vinden, stelt de Woonbond. De belangenbehartiger voor huurders wijt de daling aan verkeerd beleid in de afgelopen jaren.

"De corporatiesector werd vleugellam gemaakt met de verhuurderheffing en er werd ruim baan gegeven aan het liberaliseren van huurwoningen door commerciële verhuurders. Dan is dit resultaat te verwachten", verklaart Woonbond-directeur Zeno Winkels. Hij pleit ervoor dat woningcorporaties weer vaker in actie komen bij nieuwbouw. Ook zouden verhuurders voortaan minder gemakkelijk woningen moeten kunnen overhevelen naar de vrije sector.

Meer nieuws uit Uitgelicht

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.