Voor de kinderen werk je bij de kinderopvang. Die zorgen voor plezier in het werk

Werken in de kinderopvang is een duidelijke keuze: je houdt van die kleintjes.© Getty Images

Nancy Ubert

Het aantal vacatures in de kinderopvang neemt explosief toe en de werkdruk is hoog. Is het nog wel leuk om bij Dribbel, Dikkertje Dap of Dromelot te werken? Daar is onderzoek naar gedaan. Met als uitkomst dat het de kinderen zijn die voor het grootste werkplezier zorgen.

Locaties sluiten noodgedwongen hun deuren want de kinderopvangbranche kampt met een ernstig personeelstekort. Momenteel wordt naar zo’n 4000 mensen gezocht, dat loopt waarschijnlijk op tot 35.000 medewerkers in 2025. Op allerlei manier wordt geprobeerd dit probleem op te lossen.

Kinderopvang werkt!, een samenwerkingsverband van een aantal branche- werknemers- en werkgeversorganisaties, zoekt koortsachtig naar nieuwe manieren om personeel te vinden en te binden. Daarbij is het dan interessant om in kaart te brengen wat het werk van een pedagogisch medewerker nu leuk maakt.

Onlangs verscheen het rapport ’Verdiepend onderzoek naar werkplezier in kinderopvang’. Daarin lees je dat bijna alle ondervraagden (98 procent) energie krijgen van de kinderen. Die staan absoluut op nummer een als het gaat om werkplezier. Vooral door hun onbevangenheid en dagelijkse verwondering, zo lees je. Dat je als medewerker een bijdrage kunt leveren aan de individuele ontwikkeling van kinderen en (kwetsbare) gezinnen tot steun kunt zijn, geeft ook veel voldoening. Al kunnen ouders met hun gedrag een pedagogisch medewerker ook demotiveren. Het wordt pas leuk als ouders openstaan voor tips. Het blijkt echter dat de waardering van ouders regelmatig ontbreekt: er is kritiek of ouders negeren de serieuze adviezen. Dat levert een negatieve cirkel op. De coronatijd heeft, volgens de ondervraagde groep, de interactie tussen pedagogisch medewerkers en ouders regelmatig verslechterd. De hierop geraadpleegde experts geven aan dat het omgaan met veeleisende ouders om vaardigheden vraagt die je vooral leert door te oefenen in de praktijk.

Maatschappelijke waardering

Wat meer maatschappelijke waardering is ook een wens. Citaat uit het rapport: „Meer vertrouwen vanuit de overheid in kinderopvang met betrekking tot de pedagogisch/didactische kwaliteit.”

Dankzij de vraag hoe het werkplezier-cijfer verhoogd moet worden, kwam een aantal punten naar boven waarover men zich zorgen maakt. Bijna elke kinderopvang is toe aan minder werkdruk, minder verzuim, minder invallers die op de groep staan en meer rust in de organisatie. Citaat: „Er is ook heel veel zorg. Wat gaat de overheid doen... Zorg om personeelstekort. Zorg om de enorme wachtlijsten.”

Door personeelskrapte en ziekteverzuim is de eerste prioriteit dat ouders hun kinderen naar de opvang kunnen blijven brengen, dat de groepen worden opengehouden. Dit gaat ten koste van andere behoeften zoals ontwikkeling en scholing van de medewerkers.

Uit het onderzoek blijkt ook dat leidinggevende en medewerkers niet allemaal op dezelfde lijn zitten. Zo schort het aan ondersteuning, vinden de pedagogisch medewerkers. Minder dan de helft ervaart steun bij praktische uitdagingen, terwijl 98 procent van de leidinggevenden vindt dat er wél ondersteuning wordt geboden. Dat niet alleen, slechts 37 procent van de pedagogisch medewerkers vindt dat leidinggevenden inspirerende ideeën over het werk hebben. Terwijl de leidinggevenden hierover bijna allemaal (95%) positief zijn.

Het blijft niet bij cijfers en conclusies. Via Kinderopvang werkt! zijn allerlei programma’s, trainingen en tips beschikbaar die bijdragen aan meer werkplezier. De campagne ’Kinderopvang dankzij jou’ moet zichtbaar maken dat werken in de kinderopvang van maatschappelijke waarde is.

Nancy Ubert

Meer nieuws uit Achtergrond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.