Jarenlang hebben vaders gedacht dat zij met de erkenning van hun kind ook het gezag over hun kind hadden geregeld. Tot aan deze nieuwe wet is dat niet het geval | column

1 / 2
Assia Krim

Eindelijk is het zo ver. De kogel is door de kerk. Wanneer het staat te gebeuren is nog niet duidelijk, maar als de wet eenmaal is ingevoerd dan zullen ouders die hun kind hebben erkend automatisch het ouderlijk gezag over hun kind krijgen.

Jarenlang hebben vaders gedacht dat zij met de erkenning van hun kind ook het gezag over hun kind hadden geregeld. Tot aan deze wet is dat niet het geval. Ik heb vele vaders bijgestaan die van een koude kermis thuis waren gekomen na een gesprek op mijn kantoor.

Een ouder die zijn kind erkend, moet nu nog een extra handeling verrichten om ook het gezamenlijk ouderlijk gezag met de andere ouder te krijgen. Dat kan op een simpele manier door het invullen van een formulier of op digitale wijze middels Digi-D.

Als de moeder geen medewerking wil verlenen aan het regelen van het gezamenlijk ouderlijk gezag, dan blijft er geen andere mogelijkheid open dan een verzoek in te dienen bij de kinderrechter. Dit zal met de nieuwe wet niet meer nodig zijn, want als de ouder het kind mag erkennen dan ontstaat daardoor automatisch ouderlijk gezag.

Uiteraard zijn er weer allerlei uitzonderingen. Zo kunnen de moeder en de erkenner samen afspreken dat alleen de moeder het gezag zal dragen. Of als de ouder via de rechtbank vervangende toestemming erkenning heeft moeten vragen, dan krijgt hij daarmee niet automatisch het ouderlijk gezag. Dat zal hij dan apart aan de kinderrechter moeten verzoeken.

Mijns inziens is dit een hele goede ontwikkeling. Ik ben namelijk van mening dat ouders op gelijke voet met elkaar moeten staan ten aanzien van hun kinderen. Uiteraard zijn er uitzonderingen, waarbij dat niet het beste is voor de kinderen. In zijn algemeenheid is het in het belang van de kinderen dat beide ouders de koers van het leven van hun gezamenlijke kinderen kunnen en mogen bepalen. Voorbeelden van kwesties die voortvloeien uit het gezamenlijk ouderlijk gezag zijn: naar welke school gaat het kind? Moet het kind wel of niet gevaccineerd worden? Mag moeder wel of niet met het kind verhuizen? Welke therapie is in het belang van het kind? Dat zijn allemaal vragen die de ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag samen moeten beantwoorden.

Waar ik bang voor ben, is dat het probleem zich nu gaat verschuiven naar de erkenning. De moeder kan simpelweg weigeren om mee te werken aan het laten erkennen van het kind om op die manier te frustreren dat de vader het gezag krijgt. Of dat ook in de praktijk het geval zal zijn ik weet het niet. De tijd zal het leren.

Mochten moeders daartoe overgaan dan is ook daar is een oplossing voor, want de ouder die het kind wil erkennen kan dan vervangende toestemming verzoeken aan de kinderrechter.

Ik vrees eerlijk gezegd dat de procedures er niet minder om zullen gaan worden.

Assia Krim is familierechtadvocate en mediator, ze woont in Zandvoort, haar praktijk is gevestigd Haarlem. Om de week schrijft ze op deze plek over wat ze tijdens haar werk meemaakt.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.