Aangifte moslimorganisaties tegen Wiersma om schenden grondwet

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Honderden moskeeën en islamitische organisaties uit het hele land hebben aangifte gedaan tegen minister Dennis Wiersma (Onderwijs). De Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) stelt dat de minister volgens de moskeeën bewust heeft gehandeld in strijd met de grondwet en zich onder meer schuldig heeft gemaakt aan discriminatie bij de uitoefening van zijn ambt, groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie.

Bij de motivering van de aangifte verwijst SPIOR naar een aankondiging van Wiersma een maand geleden. De bewindsman zei toen dat het voor de Inspectie van het Onderwijs mogelijk moet worden om in te grijpen op weekendscholen als er signalen van misstanden zijn.

Als een van de redenen noemde Wiersma een onderzoek van Nieuwsuur en NRC uit 2019. Daaruit zou blijken dat zeker vijftig moskeescholen onder invloed staan van het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam. Op verschillende plekken zouden kinderen leren de Nederlandse 'ongelovige' samenleving af te wijzen, en dat homoseksuelen de doodstraf verdienen.

Willens en wetens

Een woordvoerder van SPIOR zegt dat Wiersma met zijn plan in strijd met de vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging handelt. "Je kan niet met beleidsvoorstellen komen die haaks staan op de grondwet", zegt de woordvoerder.

Volgens de zegsman van SPIOR legt Wiersma willens en wetens negatieve adviezen over zijn plan naast zich neer. Vorige week meldde NRC dat de minister ‘informele’ scholen onder toezicht van de onderwijsinspectie wil stellen, maar dat zijn eigen ambtenaren, de landsadvocaat en de inspectie zelf tegen waren. Die ambtenaren wezen Wiersma erop dat de voorstellen hoogstwaarschijnlijk onhaalbaar, onuitvoerbaar en ongrondwettelijk zijn, aldus NRC.

De ondertekenaars van de aangifte tegen Wiersma zijn bestuurders van moskeekoepels die tezamen meer dan tweehonderd moskeeën en islamitische organisaties vertegenwoordigen, aldus SPIOR.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.