Organisaties willen hoger ambitieniveau tegen klimaatverandering

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Groene en maatschappelijke organisaties pleiten voor grotere ambities in de strijd tegen klimaatverandering. Ze zien in het maandag verschenen rapport van het klimaatpanel IPCC een extra aansporing voor overheden om meer actie te ondernemen.

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) vindt dat de boodschap van het IPCC "luid en duidelijk" is. "De wereld bevindt zich in een diepe klimaatcrisis en we doen niet genoeg", vat de organisatie het laatste rapport samen. Het Climate Action Network (CAN) benadrukt dat de reeks IPCC-rapporten die nu is afgesloten aantoont dat er "een onmiskenbare wetenschappelijke consensus" is over "de urgentie van de klimaatcrisis, de hoofdoorzaken en de verwoestende gevolgen ervan". Die gevolgen zijn vooral te voelen in de meest kwetsbare regio’s op aarde, aldus CAN, een internationale koepelorganisatie waar vanuit Nederland onder meer Milieudefensie en Natuur & Milieu bij zijn aangesloten.

Ook Oxfam Novib legt de nadruk op de ongelijkmatig verdeelde gevolgen van de opwarming van de aarde. "Vooral mensen die in armoede leven en zich niet kunnen wapenen tegen de effecten van klimaatverandering, worden het zwaarst getroffen. Een wereldwijde stijging van slechts 1,1 graad Celsius leidt in Oost-Afrika al tot jarenlange droogte, misoogsten en sterfte van vee met massale honger tot gevolg", aldus de ontwikkelingsorganisatie. Die voegt eraan toe dat het Nederlandse kabinet "de alarmsignalen van de wetenschap niet serieus neemt". Want jaar op jaar blijkt uit publicaties van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat Nederland de eigen klimaatdoelen nog niet haalt.

Kabinet moet adviezen "serieus nemen"

Wat Oxfam betreft moet het kabinet de adviezen die het krijgt "serieus nemen". Dat geldt ook voor het vorige week verschenen advies van een ambtelijke werkgroep onder leiding van AFM-baas Laura van Geest. Die pleitte onder meer voor een "afstandsafhankelijke vliegbelasting" en het verkleinen van de veestapel. Nederlanders zouden ook verleid moeten worden tot een meer plantaardig dieet, omdat dat een kleinere impact op het klimaat heeft.

Het beperken van de opwarming tot 1,5 graad ten opzichte van voor de industrialisatie is niet zomaar een modewoord "of een wensenlijstje van milieuactivisten", zegt CAN verder. "Het is een overlevingsdoel." De klimaatkoepel is kritisch over de plannen die de EU tot nu toe heeft gemaakt om de uitstoot met 55 procent te verlagen tegen 2030, ten opzichte van 1990. Volgens CAN zou Europa minstens op 65 procent moeten mikken. Dat is "een kwestie van wetenschap en wereldwijde gelijkheid".

WWF luidt noodklok

Voor het WWF onderstreept dit rapport ook de noodzaak om de natuur beter te beschermen, herstellen en duurzaam te beheren. Dat noemt de organisatie "urgenter dan ooit". Want de natuur is "onze grootste bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering". Het WWF wijst erop dat oceanen, planten, dieren en de bodem meer dan de helft van de CO2-uitstoot die mensen veroorzaken opnemen.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.