Provincies willen voorlopig verder met plannen landelijk gebied

ANP Producties | Bron: ANP
Arnhem

De provincies gaan voorlopig door met het werken aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). In dit plan moeten zij beschrijven hoe ze in de nabije toekomst willen omgaan met natuur, water, klimaat en - vooral - stikstofuitstoot. De eerste versies van de provinciale plannen moeten uiterlijk op 1 juli op tafel liggen bij minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof. Of dat gaat lukken is voor veel provincies nog de vraag na de provinciale verkiezingen van 15 maart met de grote winst voor de BoerBurgerBeweging (BBB), verklaard tegenstander van het stikstofbeleid.

Overijssel hoopt dat Van der Wal de termijn voor het indienen van de PPLG's verlengt. Volgens Overijssel zijn uit verschillende provincies signalen gekomen dat 1 juli wel erg krap wordt. Er moeten nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten worden gevormd waarin wellicht een grote vertegenwoordiging van BBB zal zitten. De coalitievorming kost tijd. De nieuwe colleges zouden dan nog maar heel weinig tijd overhouden om zo'n belangrijk plan voor te leggen aan Provinciale Staten, die een besluit moeten nemen. In elke provincie heeft BBB de grootste fractie in de Staten.

De BBB-fractie in Drenthe heeft al aangekondigd dat ze een motie wil indienen om "voor BBB belangrijke dossiers zoals stikstof" controversieel te laten verklaren. Als die motie wordt aangenomen, komt het PPLG in Drenthe in de wacht te staan, hoewel de nu demissionaire Gedeputeerde Staten gewoon door willen gaan met de ontwikkeling.

Gebiedstafels

Overijssel bespreekt de vorming van een eerste versie van het PPLG met zes zogeheten gebiedstafels, die advies geven. Ook Flevoland maakt het plan volgens een woordvoerder "bottom-up". Inwoners en ondernemers kunnen tot 30 april ideeën en suggesties aandragen. "Het samen te doen met de samenleving past volgens ons bij de uitslag van de verkiezingen. Wij vinden het geen recht doen aan de gesprekken in en met de samenleving om het traject te pauzeren", aldus de provincie. Zodra het plan in concept klaar is, zal het voorgelegd worden aan de nieuwe Staten.

Gelderland vindt langer uitstel ook "niet aan de orde". "We willen aan de slag en niet alleen maar praten. Anders verliezen we weer kostbare tijd terwijl we stappen vooruit willen zetten. Dat schept ook duidelijkheid voor de betrokkenen", zegt een woordvoerster. Gelderland en andere provincies houden in april workshops voor nieuwe Statenleden over de stikstofproblematiek. Utrecht legt de koers die de provincie wil varen in het PPLG eerst voor aan de nieuwe Statenleden, zodat die kunnen aangeven of ze zich daarin kunnen vinden. Limburg vraagt zich af of speciaal het stikstofbeleid van de provincie houdbaar zal blijken. "De tijd moet leren wat wel of niet kan. We tasten af."

Noord- en Zuid-Holland denken op 1 juli de conceptversie van hun PPLG te kunnen inleveren. "Juist in tijden waarin nog niet alles duidelijk is, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven", vindt Noord-Holland. Net als de andere provincies benadrukken zij dat het belangrijk is dat alle betrokkenen meedenken over hoe het PPLG eruit gaat zien. Zuid-Holland heeft het Rijk wel gevraagd wat er nu precies in de plannen moet staan, laat de provincie weten.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.