Provincie maakt overtredingen risicobedrijven openbaar

Provincie maakt overtredingen risicobedrijven openbaar
Tata Steel in IJmuiden.

Overtredingen van tankopslagbedrijven, chemische bedrijven en andere risicobedrijven in Noord-Holland worden niet langer onder de pet gehouden. De provincie Noord-Holland gaat de overtredingen van deze bedrijven openbaar maken.

Eind vorig jaar werd bekend dat staalgigant Tata Steel een forse boete boven het hoofd hing vanwege de uitstoot van verontreinigde stoffen.

Een onderdeel van Kooksfabriek 1 stootte meer polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) uit dan wettelijk was toegestaan. De overschrijding was door Tata gemeld.

In het verleden werden dergelijke zaken achter de schermen afgehandeld, maar naar aanleiding van deze casus is gekozen voor meer openbaarheid op dit vlak.

Als de grote risicobedrijven in Noord-Holland de voorwaarden uit de vergunning overtreden en bijvoorbeeld mer gevaarlijke stoffen uitstoten dan toegestaan of de veiligheidsvoorschriften niet naleven, dan wordt dit vanaf 1 september bekend gemaakt op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

,,Voor een gezonde leefomgeving is het geven van transparantie en rekenschap van groot belang. Dat geldt ook voor bedrijven’’, zegt gedeputeerde Adnan Tekin (Milieu) die transparant wil zijn over de inzet, de werkwijze en de resultaten van de toezicht en handhaving door de provincie.

,,Door dit besluit zulen bedrijven zich nog meer bewust zijn van hun overtreding. Ik zie dit dan ook als een preventieve maatregel waar zowel het milieu als de omgeving baat bij hebben.’’

Een woordvoerster van de provincie laat weten dat er in Noord-Holland 51 bedrijven die vallen onder de majeure risicobedrijven. Deze bedrijven vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen en de Richtlijn Industriële Emissies.

Het gaat hierbij om bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig (kunnen) zijn of chemische producten worden geproduceerd.

Het gaat naast Tata bijvoorbeeld om tankopslagbedrijven in Westpoort, zoals Vopak, Oiltanking en Zenith. Maar ook om chemische bedrijven als Albemarle en Sonneborn om de ECN/NRG in Petten en om compressorstations van de Gasunie.

De afgelopen jaren zouden geen overtredingen hebben platsgevonden die schadelijk waren voor omwonenden.Tata had bezwaar ingediend tegen de last onder dwangsom die door de provincie was opgelegd.

Dit bezwaar is door de provinciale Hoor- en Adviescommissie in april ongegrond verklaard. Tata heeft daarop in mei maatregelen getroffen.

De provincie Zuid-Holland publiceert al sinds 2014 de resultaten van inspecties die zijn uitgevoerd bij risicobedrijven.

Wil je niks missen van IJmuider Courant? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws