Schiphol focust op hinderbeperking, vliegtaks mogelijk pas in 2021

Schiphol focust op hinderbeperking, vliegtaks mogelijk pas in 2021

Een vliegtaks wordt pas in 2021 ingevoerd wanneer andere maatregelen niet hebben geholpen. Voor Schiphol ligt de focus op hinderbeperking in plaats van meer vliegen.

Dat blijkt uit het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU. Het nieuwe kabinet maakt een nieuwe Luchtvaartnota voor de periode tussen 2020 en 2040. De al eerder ingezette koers van mainportverkeer op Schiphol (het draait om verbindingen) en vakantievluchten op regionale vliegvelden wordt doorgezet.

Maar dat wil niet zeggen dat Schiphol onder het nieuwe kabinet rustig kan doorgroeien van nu 500.000 naar 600.000 of zelfs 800.000 vluchten. Het kabinet legt de focus op hinderbeperking in plaats van het aantal vliegbewegingen. ,,Zo werken we aan een betere leefomgeving en luchtkwaliteit, terwijl de sector met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kan creëren voor groei van het aantal vluchten. Een veilige afhandeling van het vliegverkeer staat daarbij op één’’, waarmee gedoeld wordt op het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over Schiphol.

Vliegtaks

Maar het vliegverkeer moet ook gaan bijdragen aan de klimaatafspraken van Parijs. Met bio-kerosine kan winst worden geboekt. ,,Nederland zet in Europees verband in op belastingen op luchtvaart in het kader van de voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van Parijs. Ook wordt bezien of een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is. Indien beide routes onvoldoende opleveren zal per 2021 een vliegbelasting worden ingevoerd’’, dreigt het nieuwe kabinet.

Als die vliegtaks er komt, moet die 200 miljoen euro per jaar opleveren. Voor een vlucht binnen Europa is dat zeven euro, voor middellange afstand is dat 22 euro en voor verre vluchten (meer dan 6.000 kilometer) zou het neerkomen op 40 euro. Luchtvracht is vrijgesteld, net als de transferpassagiers. Dat laatste is van essentieel belang voor de positie van KLM en die van Schiphol als overstapluchthaven. Immers 70 procent van de KLM-passagiers stapt over en houdt zo het enorme intercontinentale netwerk overeind.

De marechaussee krijgt er op Schiphol extra mensen bij, al wordt er geen aantal genoemd, naast meer automatische grenspassages. Tot slot wordt gekeken naar de landzijdige bereikbaarheid van Schiphol, al is dat over de weg en het spoor al net gedaan. Alleen de metro komt dan nog in beeld.

Wil je niks missen van IJmuider Courant? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws